Hjemmesiden

Hjemmesiden


Min hjemmeside var fra starten udarbejdet alene som adgangspunkt til mine slægtsoplysninger og den tilhørende anebase. Det illustrerede jeg med ovenstående billede med baobob træet i midten og nogle af vores aner placeret omkring træet.


Dette er da også fortsat den centrale funktion med siden. Fra 2014 er dette kombineret med en ny indgang til anebasen, jf. beskrivelsen af dette på siden Anebasen. Det er dog samtidig en målsætning at kunne anvende hjemmesiden til andre formål. Mere om dette bliver beskrevet efterhånden som jeg får ny funktionalitet udarbejdet og testet.

Struktur og indhold


Hjemmeside er struktureret med en forside og et antal undersider, der findes via menubåndet i toppen af de enkelte sider.


Fanerne Hjem og Hjemmesiden åbner henholdsvis forsiden og denne side med introduktion til indholdet.

Fanen Slægtsforskning indeholder en præsentation af min slægtsforskning. Fra denne sider er der referencer til nogle "projekter", som jeg har arbejdet med. Dette vil blive yderligere gennemarbejdet når tiden tillader.

Fanen Anebasen indeholder en præsentation af den version af min database med slægtsoplysninger, der er gjort tilgængelig på Internettet.

Fanen Familien indeholder oplysninger om min nære familien og henvisninger til slægtsbøger og anden dokumentation udarbejdet i forbindelse med min slægtsforskning.

Fanen Om mig indeholder en præsentation af mig selv.

Fanen Kontakt indeholder anvisning om, hvorledes man kan kontakte mig, primært i forbindelse med min slægtsforskning.


Læs om min håndtering af personoplysninger i anebasen.

© Ole Thyge Plannthin