Slægtsbøger

Slægtsbøger


Yderligere oplysninger om familien kan findes i mine slægtsbøger. De er udarbejdet med udgangspunkt i oplysninger fra Anebasen i en bearbejdet og redigeret form. Slægtsbøgerne kan indeholde supplerende oplysninger i forhold til databasen. Slægtsbøgerne kan også indeholde oplysninger om nulevende, som jeg ikke vil offentliggøre frit på Internettet. Adgangen til bøgerne er derfor beskyttet af brugernavn/password.


Adgangen til slægtsbøger er fortsat under test og bearbejdelse ....

Mappe med slægtsbøger på File manager.

Slægtsbog på File manager.


Andre dokumenter, der specielt kan være af interesse for andre slægtsforskere vil blive placeret i en mappe, der ikke er beskyttet med brugernavn/password. Eksempler på dette er 2 dokumenter om slægten Brødsgaard.

Slægten Brødsgård på Jordrupgård.

Slægten Brødsgård.Klargjorte slægtsbøger


Jeg har arbejdet med slægtsbøger i mange år, siden jeg udarbejdede de første primitive versioner i begyndelsen af 1990'erne. Siden da er det blevet nemmere med bedre it-systemer, og jeg har selv fået en del erfaring. Kvaliteten af slægtsbøgerne er derfor blev bedre, men de kan nok stadig blive bedre. De kan selvfølgelig alle bruges, men jeg vil godt have dem gennemgået og bragt på en mere ensartet form før de lægges på hjemmeiden. Følgende slægtsbøger vil blive lagt på hjemmesiden. Det markeres for den enkelte, om den er planlagt eller færdig og tilgængelig.

Slægtsbøgerne tager udgangspunkt i forældregenerationen i forhold til min kone Lis Garde Plannthin, f. Christensen og mig selv Ole Thyge Plannthin og vores børns svigerforældre.


Bøger med udgangspunkt i vores forældre:

Slægten Plannthin (under redaktion)

Tager udgangspunkt i Oles far Kaj Aage Plannthin og indeholder oversigtexr og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hans forældre Nils Alfred Plannthin og Olivia Emilie Rylander. Nils Alfred Plannthin er stamfader til slægten Plannthin i Danmark.

Slægten Thygesen

Tager udgangspunkt i Oles mor Gerda Munk Thygesen og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hendes forældre Thyge Thygesen og Mathilde Alvilda Natalia Jørgensen.

Slægten Christensen, version pr. august 2013

Tager udgangspunkt i Lis far Hans Valdemar Martin Christensen og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hans forældre Hans Peter Bendt Christensen og Astrid Hilma Ahlgren.

Slægten Garde, version pr. september 2013 er klargjort (er fortsat under redaktion)

Tager udgangspunkt i Lis mor Agnete Garde og indeholder oversigter med levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hendes forældre Johannes Anker Garde og Helga Mortensen. Via dette beskrives også aner i Brødsgård slægten.

Bogen indeholder endvidere en oversigt over efterslægt.


Bøger med udgangspunkt i vores svigerbørn Helle Pernille Jensen, Jane Søgård Hansen og Pernille Sommer Christensen og deres forældre.

Slægtsbog Jensen, version pr. september 2014

Tager udgangspunkt i Helle Pernille Jensens forældre Per Børge Jensen og Connie Agnes Jensen og indeholder oversigter med levnedsbeskrivelser for aner og deres familier.

Slægtsbog Hansen

Tager udgangspunkt i Jane Søgård Hansens far Steen Otto Hansen og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hans forældre Otto Villy Hansen og Karen Margrethe Martinsen.

Indeholder også en beskrivelse af aner i forhold til Kurt Frede Larsen, der i dag bor i Texas.

Slægtsbog Søgård

Tager udgangspunkt i Jane Søgård Hansens mor Agnete Søgård Jørgensen og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hendes forældre Agnar Søgaard Jørgensen og Gudrun Sophie Kamilla Hellesøe.

Slægtsbog Christensen, version pr. september 2014

Tager udgangspunkt i Pernille Sommer Christensens far Hans Peder Christensen og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hans forældre William Christensen og Lily Hansen.

Slægtsbog Sommer

Tager udgangspunkt i Pernille Sommer Christensens mor Merete Elisabeth Sommer og indeholder oversigter og levnedsbeskrivelser for aner og deres familier i forhold til hendes forældre Harald Peter Sommer og Eva Marie Hansen.


Bog i forhold til vores svoger

Slægtsbog Østerbye, version pr. august 2013

Tager udgangspunkt i Carsten Ditlev Østerbye.