Slægter

Slægter - slægtsnavne


De fleste aner har efternavne dannet som patronymer, dvs. fars navn efterfulgt af sen/søn eller datter, f.eks. Thygesen og Thygesdatter som sønner og døtre af Thyge Pedersen. Patronymerne blev i løbet af 1800-tallet til det vi i dag kender som efternavne afsluttet med -sen, dvs. Hansen, Thygesen, osv. Disse familienavne forekommer selvfølgelig som efternavne på mange af anerne i slægten.


Der forekommer dog også efternavne, der beskrives som slægtsnavne - Plannthin, Garde, Søgård og Sommer.