Anebasen - Ole Thyge Plannthin

Svend Hansen[1]

Mand ca. 1570 - eft. 1647  (~ 78 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle

 • Navn Svend Hansen 
  Født ca. 1570  Bornholm Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  Køn Mand 
  Bopæl
  • Døvregård, 11' Slg. Bodilsker, Bornholm
  Død eft. 1647  11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  Person-ID I31405  anebasen
  Sidst ændret 27 jul. 2019 

  Børn 
   1. Jens Svendsen,   f. ca. 1600, 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1654-1676, 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 76 år)
   2. Boel Svendsdatter,   f. ca. 1615, 11. sgd. Døvregård, Bodilsker Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1693, 22. sgd. Sjælegård, Østermarie Sogn Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 78 år)
  Sidst ændret 8 jan. 2020 
  Familie-ID F11498  Gruppeskema  |  Familietavle

 • Notater 
  • The Østre Herred Tingbog informs us that Boel Svendsdatter, wife of ClausKjøller, after a verdict in 1676 by 12 "Samfrænder" (kinsmen) got hershare in 11' Slg Bodilsker: ". . . Boel sl. Claus Kiøllers. . .Jordepenge som hun arfuede efter sin sal. fader Suend Hansen. . . PerJensen søn af Jens Suendsen. . .". This tells us that Boel Svendsdatteris the daughter of Svend Hansen of Døvregård, 11' Slg. Bodilsker. Thetaxation lists in Bornholm's "Lensregnskaberne" (estate account books)lists a Svend Hansen as the taxpayer at 11' Slg. Bodilsker for the period1598-99, 1617, 1623, 1624 and 1629. The Hammershus Regnskaber lists himas the taxpayer in 1637-38. And that the previous taxpayer for the farmwas a Hans Lauridsen (possibly the father of Svend Hansen?), and thatafter Svend Hansen a Jens Svendsen was the tax-payer in 1648. The 1662land-book (Jordebog) shows Jens Svendsen as the taxpayer for the farm.

   From the Hammershus Regnskaber, 1631-1641:
   Vij effterschreffnne 8 mend, som ehr Siffuer Hansenn, Suend Hansenn, HansRasmusenn, Knud Olluffsønn, Mickell Hansenn, Lauridz Arristsønn, HansOlluffsønn, Olluff Jensenn, alle boendes mend her i Sønder Herritt herpaa Borringholmb. Kiendes och giørre vitterligtt att aar effter gudzbyrd1631 den 26 Jullii indenn Sønder Herridz ting erre vii formelte 8 mend ogkraffde aff Chrestoffer Madtzenn Herridzfugett effter Ærlig och VelagttKnud Christensens Konig. Maayst. Ridefugett befalling. Belanende attschulle grandske och besigtte en øde gords grund i Boelscher Sogenligendes som ehr den 12 udi tallett. Huelken øde och for fallenne gord.. . Dattum ut Supra.

   Mandtal och Forklarings Register offuer Spindpennge Skatten affHammershus Lehn, for Ao. 1637 och Anno 1638. . . . Boelschier Sogen: . .. 11. Suend Hansen.

   From the Hammershus Ekstraskattemandtaller, 1640-1645:
   Mandtall och Schatte Register paa den Amindelige pendinge Schatt somMiening Bønder och Alffmue offuer Boringholmb, vdgaff thill Martiny Anno1640. . . . Boelschier Sogen: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och Skatte Register paa de Almindelige Pendinge Schatt somKongl. May. och Adelens Bønder och Thienere offuer Hammershuus Leen paaBoringholmb vdgaff thil Johannes Daug Anno 1640. . . . Boelschier Sogen:. . . 11. Suend Hansen.

   Mandtal och Forklarings Register offuer Baadsmens Skatten aff HammershusLehn for Ao. 1640 til S. Johanni Dag. . . . Boelschier Sogen: . . . 11.Suend Hansen.

   Mandtall och Skatte Register paa den Almindelige Pendinge Schatt somKong. May. och Adelenhe Thienere offuer Borringholmbs Leen vdgaff tillMichely Anno 1641. . . . Boelschier Sogenn: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och Schatte Register paa Fastelauffns Kongschatt Anno 1641 somBønder och Meeninge Alffmue offuer Boringholmbs Leen, vdgaff: . . .Boelschier Sogen: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och forklaring offuer Goedzmends schatten aff Boringholmbs Leenoch kiøbstede till Johanj 1641. . . . Boelschier Sogen: . . . 11. SuendHansen.

   Mandtall och Schatte Register paa din Almindelige Pendinge Schatt, somKongl. May. och Adelens Bønder och Thienere paa Boringholmb, wdgaff, tilFastelauffuen och Johany Anno 1642. . . . Boelschier Sogen: . . . 11.Suend Hansen.

   Mandtal och Skatte Register paa dend almindelige pendinge skatt, somKongl. Maytts. och Adelens Bønder och Thiennere offuer Hammershus Lehnpaa Borringholmb wdgaff till Martinj Anno 1642. . . . Boelschier Sogen: .. . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och forclarings register, paa Boedtzmends Schatten offuerBoringholms Leen, till S. Johanj daugh Anno 1642. . . . BoelschierSogenn: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtal och Skatte Register paa dend Almindelige Pendinge Schatt somKongl. Maytt. och Adelens Bønder och Tiennere offuer Hammershuus Lehnnpaa Borringholmb, wdgaff till Johannj Anno 1643. . . . Boelschier Sogen:. . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och Skatte Register paa den Almindelige Pendinge Schatt, somKongl. Maytt. och Adelens Bønder och Thienner offuer Hammershus Lehn paaBorringholm, vdgaff till Paasche Anno 1644. . . . Boelscher Sogen: . . .11. Suend Hansen.

   From the Hammershus Ekstraskattemandtaller, 1646-1651:
   Mandtall och Schate Register paa dend Paabuene, Korn Schadt, som Ko.Maytts. och Adellens Bønder och tienere offuer Hammershuuszlehn paaBorringholmb, vdgaff til Santj Michels Daug Anno 1646. . . . BoelschierSogenn: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och Schate Register, paa dend allmindelig kaaber schatt, som Ko.Ma. och Adelens Bønder och Tiennere offuer Hammerszhuusz Lehn paaBorringholmb, vdgaff til Sanctj Michels Dag Ao. 1646. . . . BoelschierSogen: . . . 11. Suend Hansen.

   Mandtall och Schate Register paa dend Almindelige Pendinge Sckat, somKong. Maytts. och Adelens Bønder och tienere offuer Hammerszhuusz Lehnpaa Borigholmb, vdgaff till tuende terminer. Nemblig til Sanctj MichelsDaug och till Martinj Ao. 1646. . . . Boelschier Sogen: . . . 11. SuendHansen.

   Mandtals register paa dend almindelig pendinge schatt; som Kongl. Maytts.och Adellens Bønder och tienere offuer Hammerszhuusz Lehn paa Boringholmbschulle vdgiffue dend halffue part till Michaelis och dend halffue parttill Martini 1647. . . . Boelschier Sogen: . . . 11. Suend Hansen.

   From Bornholm's Jordebog of 1658, compiled during the Swedish occupationof the island:
   Sönder Häradh, Boelschier Sochn, Skattehemman, Nr. 11: Esbiörn Hansen. .. 18 Daler, 11 Öre, 18 Penningar.

   From the Hammershus Ekstraskattemandtaller, 1651-1659:
   Mandtal och forklaringh register offuer Baadzmend Schatten och Spindpengeaff Hammershus Lehn bereignet fra Philipi Jacobi 1658 til Phil. 1659. . .. Boelschier sogn: . . . 11. Suend Hansen.

   [Note: The above "mandtal og forklaring register over bådsmænd skatten ogspindepenge" (census and register of the sailor's tax and spinning wages)appears to be based on taxpayers for the listed farms circa 1642, not1658-59.]

   From Bornholm's Jordebog of 1662:
   Sønder Herridt, Boelschier Sogn, Bunde, Nr. 11: Jens Svendsen.

   From the Øster Herred Tingbog 1674-1681:
   September 4, 1676, page 66b: Niels Hansen i Bolskiersogen beuiste medHans Laursen og Jep Andersen begge boende ibid. at haffue i rette stefntPer Jensen, Jens Suendtz søn som tien till Villem Clausen i Rønne tillvidnes biurd at paa hørre eftter Velb. Landtz Dommers domb og tings vindeder eftter at for huer. Ilige maade Hans Jensen og Madtz Hansen at hafuei rette stefnt Boel sl. Claus Køllers i Østermarksogn saauelsom hindeslaug verge Captein Hans Koefoed ibid. at vedstaae deres sandhed om dijorde penge som hun arffuede eftter sin sl. fader Suend Hansen huisarffue part Mons Hansen paa Jens Suendtzens vegne hafde betalt da fremkom Søfren Monsen i Østermarksogn paa Hans Koefoedtz vegne eftter HansKofodtz egen begiering og paa hans vegne suared at hans hustru moder BoelClaus Køllers hafde annamet sin anpart eftter en 12 sambfrenders domb afden 11 gaard i Bolskiersogen som Mons Hansen haffre udlagt. JensMortensen i Ibskiersogen i rettelagde ett skiftte bref dat. den 8 Marti1658 lest og paaskreffuet. Noch i rette lagde i handskreftt dat. 1654den 20 Febr. lest og paaskrefuet og rester endnu forhen 12 Dr. af enbroder part som Jens Mortensen verger forre till hører sl. NielsChrestensens søn som var hans moders jorde penge, det andet haffr MonsHansen betalt saa ner som 18 Dr. som handskreffen om formelder. Huoreftter Niels Hansen var et u-villigt tings vinde begierendes. Hans Ibsenblef endnu anden gang forrelagt at clarere eller af betalle till nesteting eller da lide domb.

   This database researched and compiled by Norman Lee Madsen, Toronto,Ontario, Canada.

 • Kilder 
  1. [S4] Norman Lee Madsens database, Norman Lee Madsen, (http://www3.sympatico.ca/colin.swift/).

  2. [S1911] Bornholm Jordebog of 1598, 1617, 1623, 1624, 1629/Hammershus Regnskaber 1631-1641.

  3. [S1912] Bornholm's Lensregnskaberne/Øster Herred Tingbog.